Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

Урок по Конституция

На 16 април 2019 г., ПГОД ,,Евридика“ се присъедини към Открития урок  по Конституция, който се провежда в цяла България С научаването на интересни факти като: първите политически течения – консерватори и радикали; първите български политически партии; „Наредата“, изработена от Васил Левски; първото българско Народно…

Обществена поръчка – Укрепване и ремонт на физкултурен салон и терен около сградата на ПГОД“Евридика“- гр.Кърджали

Обществена поръчка – Укрепване и ремонт на физкултурен салон и терен около сградата на ПГОД“Евридика“- гр.Кърджали  

Copyright © 2019 Евридика