Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

„Различни, но заедно“

  Проект № 33.15-029/11.08.2016г. в съотствие с Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ 2016-2018 г. Приоритет 3  Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства Наименование на проекта: ,,Различни, но заедно”…

История и традиции

Скъпи приятели, родители и ученици Добре дошли в сайта на Професионална гимназия по облекло и дизайн „ЕВРИДИКА“ гр.Кърджали Още 1932 г. училище ПГ ПО ОБЛЕКЛО И ДИЗАЙН „ЕВРИДИКА“ участва в мострения панаир в Пловдив и получава почетен диплом. На изложението в Брюксел през 1936 година получава…

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Предмет на поръчката: Изграждане на топла връзка между училищната сграда и физкултурния салон на ПГОД“Евридика“- гр.Кърджали Кратко описание: Дейностите, които трябва да извършва кандидата при възлагане изпълнението на пъръчката са следните : • Циментова замазка армирана по под с дебелина 4 см, циментно-пясъчна мазилка…

Copyright © 2019 Евридика